ENGLISH
הרצליה: 09-9579390 חיפה: 04-8811440

תערוכות ואירועים

תערוכות ימיות לשנת 2018/19


קראו מאמר על התערוכות הימיות - מאת ארן נוימן


להלן רשימת התערוכות הקרובות:


18 אפריל - 22 אפריל 2018
תערוכת הקטמרנים, צרפת -  Salon International du Multicoque - La Grane Motte, France

11 ספטמבר -16 ספטמבר 2018
תערוכת קאן ( Cannes ) צרפת

20 ספטמבר - 25 ספטמבר 2018
תערוכת גנואה (Genova ) איטליה

8 דצמבר - 16 דצמבר 2018
תערוכת פריז (Nautic Paris) צרפת

19 ינואר - 27 ינואר 2019
תערוכת דיסלדורף (Boot Dusseldorf) גרמניה.


 
דגמי הספינות שיוצגו בתערוכות:

 

22 אפריל - 18 אפריל 2018
תערוכת הקטמרנים, צרפת -  Salon International du Multicoque - La Grane Motte, France

Lagoon Catamaran:

Lagoon 40 - New, Lagoon 42, Lagoon 450 F
Lagoon 50 - New

01.02.2018


לראש הדף