ENGLISH
הרצליה: 09-9579390

תנאי שימוש

חברת תשוט המרכז לתיירות שייט בע"מ, ח.פ. 515872976, כתובת משרד רשום יורדי הים 1 הרצליה (להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו") מספקת שירותי השכרת יאכטות בארץ ו/או לקפריסין, מייבאת יאכטות למטרת מכירה ושירותים אחרים המסופקים על ידינו (להלן: "השירות/ים בארץ"). כמו כן, החברה מציעה שירותי השכרת יאכטות בחו"ל, שייט תעלות בנהיגה עצמית, שייט נהרות בקבינה, שירותי הזמנת לינה בבתי מלון, שירותי השכרת רכב וכן שירותי הסעות (להלן "השירות/ים בחו"ל", ויחד עם השירותים בארץ "השירותים"). למען הסר ספק, החברה משמשת מתווך בלבד בין המזמין לבין ספק השירותים בחו"ל. ניתן להזמין חלק מהשירותים באמצעות האתר https://www.tashoot.co.il/ (להלן: "האתר"). תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי שימוש") מסדירים את הגישה שלך ושימושך באתר ו/או בשירותים. "המשתמש" או "אתה" הינו המשתמש באתר. הכניסה לאתר מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש, כמו גם למדיניות הפרטיות המפורסמת בכתובת https://www.tashoot.co.il/about/privacy_policy/ (להלן: "מדיניות הפרטיות"), כלשונם ובמלואם. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

 

השירותים כפופים לתנאי השימוש ולתקנונים ייעודים:

 • השכרת יאכטה בחו"ל
 • שייט תעלות בנהיגה עצמית
 • שייט נהרות בקבינה
 • שייט בוטיק ביאכטה בחו״ל
 • מכירת יאכטות
 • בתי מלון, טיסות, העברות
 • השכרת יאכטות בארץ
 • חבילות שייט נהרות

למידע מפורט אודות תקנון ותנאים כלליים להזמנת השירותים לעיל, יש לעיין בקובץ הזה.

כל אחד מהשירותים בחו"ל כפוף לתנאי השירות כפי שמופיע באתר הספק הרלוונטי (להלן: "תנאי השירות של הספקים"). לקבלת מידע נוסף בדבר תנאי השירות של הספקים, אנא פנה לחברה בכל אחד מאמצעי התקשורת המופיעים בתנאי שימוש אלה.

 

אנו שומרים לעצמינו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. הנך מסכים להיות כפוף לכל השינויים כאמור והנך אחראי לקריאת תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך שימושך באתר או בשירותים לאחר שינוי או עדכון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי השימוש המתוקנים או המעודכנים.

הנך מאשר כי ידוע לך כי אנו נוכל לשנות כל חלק מהאתר, בכל עת, או להפסיק את השירותים או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי כלפיך.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

למידע נוסף הנוגע לבטיחות השירותים בארץ יש לקרוא את כללים הבטיחות לשייט נעים ומהנה המפורסמים ב- https://www.tashoot.co.il/articles/?article=103, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השירות. למידע נוסף הנוגע לבטיחות השירותים בחו"ל יש לקרוא את בטיחות השירותים בחו״ל  המפורסמים ב- https://www.tashoot.co.il/articles/?article=117 ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השירות.

 

כללי

 1. השימוש באתר לצורך ביצוע הזמנות אינו מיועד לקטינים – אלא רק לבני 18 ומעלה!
 2. דרכוני הנוסעים צריכים  להיות תקפים למשך שישה (6) חודשים לפחות ממועד החזרה המתוכנן לארץ + לפחות 2 דפים ריקים בדרכון.
 3. ההזמנות אינן כוללות ביטוח תאונות אישיות ומטען, על הלקוח להסדיר ביטוחים אלו קודם לתאריך היציאה. לא תחול על תשוט שום חובה בהקשר זה, בכלל זה חובת ווידוא של קיום ביטוח במועד סגירת ההזמנה.
 4. על הלקוח לוודא כי קימת לו אשרת כניסה למדינה ו/או כל מסמך או רשיון אחר הדרוש לו לשם קבלת השירות.
 5. בטרם הזמנת השירות אנא עיין באתר משרד החוץ על מנת להתעדכן באזהרות מסע המתפרסמות מעת לעת [קישור לאתר משרד החוץ].
 6. תנאי הביטול בעיסקה כפופים לדמי הביטול כפי שמופיעים בטופס ההזמנה או בטופס ההזמנה הדיגיטלי.
 7. תשוט מדגישה כי בהזמנות הכוללות מרכיב שייט מומלץ מאוד לבצע גם ביטוח ביטול נסיעה  (נקרא גם ביטוח ביטול טיסה) הכולל הגנה מסוימת מפני דמי הביטול של העסקה.
 8. חיסונים- באחריות הלקוח לבדוק במרפאת מטיילים בלשכת הבריאות המחוזית אילו חיסונים דרושים לו לנסיעה.
 9. המצב הביטחוני במדינת ישראל וטענת 'כוח עליון': במקרה של טענה ל"כוח עליון", ניסיון העבר מלמד כי לא קיימת ללקוח זכות ביטול מתוקף טענת כוח עליון. יותר מכך - גם במקרה של מלחמה כוללת חו"ח, בתי המשפט בישראל כבר קבעו, כי מאחר ובישראל מלחמה הינה תרחיש שהוא בגדר הצפוי, הרי גם מצב מלחמה אינו נחשב ל"כוח עליון".

  האירועים הביטחוניים המתרחשים בישראל אינם יכולים לעמוד ללקוחות כטענה לביטול עסקה ללא תשלום דמי ביטול כקבוע בהסכם הרכישה.  עם זאת תשוט כחלק מהשירות ללקוחותיה תעשה את המיטב על מנת למצוא מול הספקים בחו״ל חלופות אחרות במידת האפשר.

שימוש באתר

 

בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, ושניתנת לביטול, עבור גישה ושימוש באתר לצרכיך האישיים. אינך רשאי להשתמש באתר או בשירותים שלנו: (א) עבור כל שימוש מסחרי; (ב) כדי לבנות מאגר מידע עצמי.

השימוש בשירותים והגישה לאתר ו/או לשירותים, בטלים ומבוטלים, ככל ששימוש או גישה אלו אסורים על פי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. על ידי השימוש באתר, ו/או בשירותים, הנך מצהיר ומתחייב כי (א) אישרת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות טרם השימוש בשירותים ו\או באתר; (ב) כל מידע אשר נמסר לחברה הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ג) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ד) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים לפחות והנך כשיר לערוך חוזה מחייב; וכן (ה) השימוש שלך באתר ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי וכל שימוש שלך באתר ו/או בשירותים יהיה בהתאם לכל דין.

אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר, ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין.

 

הרשמה

 

עליך ליצור חשבון משתמש על מנת שתוכל לעשות שימוש במערכת שיבוץ ההשכרה (להלן: "המערכת"), במהלך ההרשמה נבקש ממך למסור מידע מסוים לרבות שמך, תאריך לידה וכתובת האימייל ולעדכן את פרטי אמצעי התשלום שלך לצורך ביצוע תשלומים באמצעות האתר (באמצעות שירות צד ג'). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לפתיחת חשבון עבור כל משתמש שהוא, מכל סיבה שהיא או להגביל את מספר החשבונות שמשתמש יכול לפתוח, הכל בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. ייתכן ונבקש ממך מידע נוסף בעתיד. חל איסור על מסירת מידע כוזב בזמן הרישום. אנו נבקש ממך לבחור שם משתמש וסיסמא, אינך רשאי לבחור בשם משתמש של משתמש אחר. כמו כן, אין לבחור שם משתמש שהינו מגונה, פוגעני או מנוגד בכל דרך שהיא לתנאי השימוש ולתקנת הציבור. הינך מתחייב לעדכן את החשבון שלך כדי שהוא יישאר מעודכן ומדויק. כל אבדן הנובע מכך שלא דאגת לשמור את החשבון מעודכן הינו באחריותך הבלעדית.

אינך רשאי לגלות את הסיסמא שלך לאחר. אנחנו לא נבקש ממך לגלות את הסיסמא בשום שלב. אם תשכח את הסיסמא, תוכל לבקש סיסמא חדשה אשר תישלח לכתובת האימייל או לטלפון שלך. החשבון שלך חשוף לסיכון אם תרשה למאן דהוא להשתמש בו בצורה שאינה נאותה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את החשבון שלך ככל שאתה או משתמש בחשבון שלך, מפר את תנאי השימוש. במידה וחשבונך נחסם, לא תורשה לפתוח חשבון נוסף או חדש ללא הסכמה מפורשת מאתנו.

אתה מסכים להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך או בסיסמא שלך. אתה אחראי בצורה בלעדית ומלאה על ביטחון המחשב שלך ועל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. אנחנו לא נישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמא שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות אותנו בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך, לרבות כל אימייל שנשלח ממנו, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליו, אלא אם כן הודעת לנו בכתובת יורדי ים 1 הרצליה על  חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה דורש את חסימתו. איננו מנטרים את חשבונך ביחס לאמור לעיל ואיננו יכולים להבטיח שאנו נדע על כל שימוש בלתי נאות בחשבון, באתר, במערכת ו/או בשירותים או שנוכל למנוע שימוש כאמור.

הנך מאשר כי ידוע לך כי אנו יכולים מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט ומבלי להודיע על כך, לסגור את החשבון שלך ולהסיר כל תוכן שקשור אליו. סיבות לסגירה כאמור יכולות להיות: (א) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (ב) הפרה של תנאי השימוש או של מהותם; (ג) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; או (ד) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים.

אם  נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר, במערכת ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין.

 

הנך רשאי לבקש את סגירת חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת [email protected]

 

כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חביותיך כלפינו תחת תנאי השימוש (לרבות, ללא הגבלה, בעלות, שיפוי וכל המצגים וההתחייבויות שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

 

אפשרויות תשלום 

התנאים המפורטים בסעיף זה, חלים על כל ביצועי תשלומים, באמצעות האתר ו/או באמצעות צדדים שלישיים המספקים שירותי תשלום וסליקה מקוונים, בעבור השירותים בארץ בלבד. אתה רשאי לבצע רכישות באתר אם הנך בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/ אפוטרופוס לביצוע הרכישה). מחירי השירותים הינם כפי שמופיעים באתר בעת ביצוע התשלום. החברה תהא רשאית לעדכן את המחירים באתר מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. אנו רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדית, להוסיף או לגרוע מאמצעי התשלום המעודכנים באתר, ולגבות תשלומים בגין אי הופעה / אי שימוש בשירותים שהוזמנו. אתה אחראי באופן בלעדי עבור תשלומי מיסים בעד כל תשלום שאתה מבצע עבור השירותים שלנו.

כל תשלום שיתבצע באתר, בין שבאמצעות כרטיס אשראי, ובין שבכל אמצעי תשלום אחר, יהיה כפוף למדיניות חברת הסליקה. נא עיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים בטרם שימוש בשירותי התשלומים והסליקה. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו.

אלא אם צוין במפורש אחרת במהלך תהליך ההזמנה, באפשרותך לשלם במזומן, המחאה, העברה בנקאית או כרטיס אשראי (עד שלושה תשלומים ללא ריבית). את ההזמנה והתשלום ניתן לבצע בהגעה פיסית למשרדי החברה בכתובת יורדי הים 1, הרצליה, באמצעות האתר בכתובת [אנא הכניסו כתובת] או דרך נציג טלפוני במספר [אנא הכניסו מספר]. בהעברות בנקאיות יש להעביר את התשלום לבנק לאומי סניף 783 ח-ן 272400/42 ע״ש תשוט מרכז לתיירות ושייט בע"מ. לאחר ביצוע התשלום הלקוח יודיע לחברה בהקדם על ביצוע העברה, באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות המופיעות בתנאי השימוש.

בעת ביצוע הזמנה תידרש לשלם את מלוא סכום העסקה, בהתאם לתנאי התשלום דלעיל או לפי תנאי ההזמנה. ביחס לשירותים מסוימים ובנסיבות המתאימות לכך, נאפשר לך בעת ביצוע ההזמנה לשלם רק מקדמה בשיעור של 50% ממחיר העסקה, ובתנאי כי תתחייב לתשלום (ותשלם בפועל) את היתרה הסופית לא יאוחר מ 60 יום לפני מועד מתן השירות (להלן: "עסקת מקדמה"). ידוע למזמין כי הזמנה צפויה להתבטל במקרה ולא יבוצע תשלום במועד שנקבע, ובמקרה כזה אף לא יושב סכום המקדמה. מובהר כי במידה שההזמנה נעשתה בתקופה של פחות מ-60 ימים ממועד ההפלגה, ישלם המזמין את מלוא הסכום במועד החתימה על ההזמנה. התשלום יחושב לפי שער המכירה האחרון של בנק לאומי ביום העסקים שקדם למועד ביצוע התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל (להלן: "שער ההמרה"). במקרה של עסקת מקדמה, החיוב יבוצע בהתאם לשער ההמרה שיהיה בתוקף נכון למועד ביצוע כל תשלום.

במקרה של השבת כספים כתוצאה מביטול עסקה על ידי הצרכן (למעט במקרה של ביטול עסקה מכוח דין), החברה רשאית לנכות מסכום ההשבה גם את סכום העמלות בהם היא תחויב כתוצאה מהשבת הכספים, וכן הפרשים בשער ההמרה, ככל שישנם.

במקרה של עסקה לרכישת אחד או יותר מהשירותים בחו"ל, באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל: באפשרות המזמין לבחור להתקשר בעסקה הכוללת רק את מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל, או בעסקה הכוללת אפשרות ביטול לפי הוראות חוק הגנת הצרכן (כמפורט להלן). נוסע המעוניין לבצע עסקה לרכישת אחד או יותר מהשירותים בחו"ל עם זכות ביטול מכוח חוק הגנת הצרכן, יידרש ליצור קשר עם נציג החברה לשם קבלת הצעת מחיר מחודשת, תנאי ביטול, והשלמת העסקה.

נוסע המעוניין לבצע עסקה לרכישת אחד או יותר מהשירותים בחו"ל עם זכות ביטול מכוח חוק הגנת הצרכן, יידרש ליצור קשר עם נציג החברה לשם קבלת הצעת מחיר מחודשת, תנאי ביטול, והשלמת העסקה.

 

אופן ביטול עסקה

א. לביטול עסקה מכוח חוק הגנת הצרכן – עבור שירותים שיינתנו בארץ, במלואם או בחלקם

א1. לעסקאות שבוצעו באמצעות המוקד הטלפוני או אתר האינטרנט (עסקת "מכר מרחוק"):

בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, רשאי הצרכן לבטל את העסקה באחת מהדרכים שיצוינו להלן, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (למעט במקרה של ביטול מנוי/כרטיסיה, שאז ניתן לבטל תוך 14 ימים כאמור, וזאת בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו). צרכן אשר ביטל עסקה כאמור יקבל חזרה את הסכום ששולם עבור העסקה, בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול מנוי/כרטיסיה שהחל השימוש בה - תגבה אף התמורה היחסית בעד השימוש שנעשה בפועל.

א2. לעסקאות שבוצעו מול נציג:

בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, רשאי הצרכן לבטל את העסקה באחת מהדרכים שיצוינו להלן, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות (למעט במקרה של ביטול מנוי/כרטיסיה, שאז ניתן לבטל תוך 14 ימים כאמור, וזאת בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו). צרכן אשר ביטל עסקה כאמור יקבל חזרה את הסכום ששולם עבור העסקה, בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול מנוי/כרטיסיה שהחל השימוש בה - תגבה אף התמורה היחסית בעד השימוש שנעשה בפועל.

א3. לפרטים בדבר ביטול עסקאות מכר מרחוק שבוצעו על ידי אוכלוסיות מיוחדות (אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, עולה חדש):

בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בין תשוט לצרכן (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים העיקריים של העסקה, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (למעט במקרה של ביטול מנוי/כרטיסיה, שאז ניתן לבטל תוך ארבעה חודשים כאמור, וזאת בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו). צרכן אשר ביטל עסקה כאמור, יקבל את הסכום ששולם עבור העסקה, בניכוי של 5% ממחיר הנכס העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך. במקרה של ביטול מנוי/כרטיסיה שהחל השימוש בה - תגבה אף התמורה היחסית בעד השימוש שנעשה בפועל.

לצורך ביטול כאמור הצרכן יציג לתשוט את המסמכ/ים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, כגון:

o תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;

o תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;

o תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.

לצורך סעיף זה:

"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;

"עסקת מכר מרחוק" - התקשרות בעסקה, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות פניה של החברה לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים.

ביטל צרכן עסקה בפרק הזמן הקבוע בחוק, עקב הפרה יסודית של החוזה בידי תשוט, יהיה הלקוח זכאי למלוא התמורה ששולמה על ידו, ולא יגבו מהצרכן דמי ביטול כלשהם.

ב. ביטול עסק למתן שירות הניתן במלואו מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל

במקרה של עסקה לרכישת שירותים הניתנים במלואם בחו"ל, באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל: באפשרות המזמין לבחור ב- 1) עסקה הכוללת רק את מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל (שיקבעו, בין היתר, בהתאם לסוג השירות ומדיניות הספק, כפי שיוצגו במסגרת הצעת המחיר שנשלחה לאחר ביצוע העסקה), ובכפוף לתנאי שימוש אלה; או ב- 2) עסקה הכוללת גם אפשרות ביטול לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, כמפורט לעיל (שמחירה ותנאיה שונים, ולשם קבלתם יש לפנות  בטלפון לנציג החברה ולבקש הצעת מחיר מעודכנת).

ג. ביטול עסקה לשירותים שיינתנו במלואם או בחלקם – לאחר חלוף המועד לביטול עסקה הקבוע בדיני הגנת הצרכן

האפשרות והעלויות הכרוכות בביטול עסקה לאחר חלוף המועד לביטול עסקה הקבוע בדיני הגנת הצרכן, עבור שירותים שיינתנו בארץ במלואם או בחלקם, ייקבעו בהתאם לסוג השירות, כמפורט להלן:

ביטול שירות השכרת יאכטות בארץ -

• עד 48 שעות לפני מועד תחילת השירות - ניתן לבטל ולקבל החזר כספי מלא בניכוי דמי טיפול בסך 100 ש"ח

• פחות מ- 48 שעות לפני מועד תחילת השירות - אין החזר כספי

• ביטול מנוי מועדון - אין החזר כספי

• ביטול כרטיסיה/ות - אין החזר כספי

• ביטול קורסי משיט - אין החזר כספי (למעט במקרה של ביטול כתוצאה מפסילה רפואית המונעת השתתפות בקורס, המזכה בהחזר כספי מלא)

ביטול השכרת יאכטות מישראל לקפריסין -

• עד 14 יום לפני מועד ההפלגה - החזר כספי מלא

• פחות מ - 14 ימים לפני מועד הההפלגה - אין החזר כספי

לקבלת פרטים בדבר דרכי הביטול ולמילוי טופס אינטרנטי לביטול עסקה לחץ כאן.

באפשרות הצרכן לבטל עסקה גם בכל אחת מהדרכים הבאות:(1) באמצעות שיחת טלפון לתשוט למספר 09-9579390, או בהודעה בעל-פה במשרדי תשוט שכתובתה: יורדי הים 1 הרצליה; (2) בדואר רשום לכתובת הנ"ל;

(3) בפקסימיליה- במספר: 09-9570880; (4) בדוא"ל לכתובת [email protected]

 

תוספות/שינויים לאחר ביצוע הזמנה:

כל תוספת או שינוי לשירות המוזמן לאחר ביצוע ההזמנה, תחויב בסכום של 100 יורו דמי טיפול (וזאת, בנוסף לסכום שישולם עבור התוספת ו/או השינוי, ככל שיידרש). יובהר, כי בכפוף לתנאי שימוש אלה, לא ניתן לבצע שינוי בתאריך, יעד או סוג היאכטה לאחר ביצוע ההזמנה.

 

קישורים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתה בוחר לעשות ברשתות חברתיות.

 

תוכן

תוכן שונה עשוי להיות זמין עבורך באמצעות האתר ו/או השירותים, לרבות תמונות, קטעי וידאו, מידע והמלצות וכל חומר אחר אשר קשור ו/או נובע מהמוזכר לעיל. כמו כן, האתר ו/או השירותים מאפשרים לך להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים, לרבות תוכן אשר יתווסף לפורום יומני המסע (להלן: "תוכן המשתמש"). כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף לאתר, ו/או לשירותים, על ידי החברה או המשתמשים, יכונה יחדיו להלן – "תוכן".

הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מעלה ו/או תוכן אשר אנחנו מפרסמים עבורך ובהתאם לבקשתך. הנך מצהיר ומתחייב שתוכן המשתמש עומד בכל תנאי החוק הרלוונטיים, שאתה מחזיק בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות את תוכן המשתמש לאתר ו/או לשירותים, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום או זכות לפרטיות של צד שלישי. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמש. יתר על כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות כל תוכן, כולל כל תוכן משתמש שהועלה או שונה על ידי משתמש, ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. אנחנו לא מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי משתמש כזה או אחר, ואנחנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המשתמש.

אנחנו רשאים לבחור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לנתר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים; עם זאת, החברה אינה מחויבת, לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים. החברה רשאית לעשות כן, וכן הינה רשאית להסיר תכני משתמש ו/או להגביל את השימוש באתר ו/או בשירותים, אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אלו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאים אלו. כמו כן, לחברה יש זכות לערוך, למחוק, לעוות, לשנות או להעביר תוכן משתמש מהאתר ו/או מהשירותים, ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. בנוסף, החברה רשאית לסרב לשדר, לשלוח באמצעיים אלקטרוני, להפיץ, או לפרסם כל תוכן משתמש (לרבות האפשרות שלא לאפשר למשתמש לפרסם או להפיץ תוכן משתמש באמצעות צד שלישי) ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת.

החברה אינה אחראית על הדיוק, נכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות קניין רוחני הקשורות בתוכן, באופן ישיר או עקיף. אף על פי שמשתמשי האתר מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש באתר ו/או בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסמם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו מסירים כל אחריות, הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך אחרת.

 

מגבלות תוכן

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים באופן בלתי חוקי, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, וטורדני, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות האתר ו/או השירותים; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאתה מאמין או סביר להניח כי הוא מהווה) תוכן בלתי חוקי, מזויף או בלתי מורשה, או מקדם כל פעולה בלתי חוקית, מזויפת, פיראטית, בלתי מורשית או אלימה, או פעולה הכרוכה (או שאתה מאמין באופן סביר או סביר להניח שכרוך בה) בשימוש בחומר גנוב, בלתי חוקי, מזויף, פיראטי או בלתי מורשה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלולים לפגוע בחברה או בכל צד שלישי; (ו) מערב פעילות הימורים, תשלום או קבלה של תשלומים הקשורים לפעילות הימורים; (ז) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית של שלנו; או (ח) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור או פריטים הקשורים עם ישות שכזו); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמתיים ובין אם לאו), או שעלול להזיק לקטין, (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, דורש התערבות מכוח אחריות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.

 

מגבלות שימוש

אלא אם ייקבע בתנאי שימוש אלו במפורש, המשתמשים, ואו מי מטעמם, אינם רשאים לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה חוזרת, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס האתר או השירותים; (ב) שינוי של האתר, עשיית מניפולציה בהן, העתקה או יצירת יצירות נגזרות מהן, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או הקוד שלו; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של האתר; (ה) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים אחרים; או (ו) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.

 

קניין רוחני

האתר ו\או השירותים בכללותם והמידע המופיע בהם, לרבות תוכנם (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובם, יישומי התוכנה שבהם, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בהם או גלום בהם), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים כאמור לעיל, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. אלא אם הותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב באתר ו/או בשירותים. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

תוכן המשתמש אשר אתה מעלה ו/או מוסיף לאתר בהתאם לתנאי השימוש הינו קניינך הבלעדי. על ידי שליחה או פרסום של תוכן המשתמש, אתה מעניק לחברה ולנציגיה רישיון קבוע ומתמשך, בינלאומי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, הניתן להעברה ולמתן רישיון משנה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן המשתמש כאמור, עבור מתן השירותים ו/או השימוש באתר מטעמה.

 

פרטיות

אנחנו אוספים מידע שאתה מוסר בעת הרישום לאתר ובעת השימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות מידע שייתכן ויזהה אותך אישית או שיגדיר את תחומי העניין שלך (להלן: "המידע"). אנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תעודכן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

 

הגבלת אחריות

שימושך באתר ו/או בשירותים הינו לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי השימוש. האתר לרבות כל מידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו ולרבות כל השירותים, מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות האתר ו/או השירותים, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על האתר, השירותים ו/או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) ביחס לדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של האתר, התוכן ו/או השירותים; (ב) שהאתר, התוכן ו/או השירותים יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; (ג) ביחס לזמינות, הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים באתר ו/או בשירותים.

ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע באתר ו/או בשירותים. אנחנו משתדלים שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין לחברה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה. איננו מבטיחים שהתוכן באתר ו/או בשירותים יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות. איננו אחראים לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה. אנו מבהירים כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, יעוץ ו/או הצעה מטעמינו לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. כל עצה או מידע, הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מהחברה לא ייצרו כל אחריות לחברה, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאים אלו, ובכפוף לתנאי העסקה הספציפיים שהפניה אליהם מופיעה בפתח המסמך. במידה ותסתמך על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותך הבלעדית.

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר או בשירותים שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע משיתוף או הורדת חומרים מהאתר או ביחס לשירותים המוצעים.

השירותים בחו"ל מוצעים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "ספק/ים"). תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של כלי התחבורה ו/או שירותים המתוארים ו/או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה, תיאור או הצגה של שירות הכלולים באתר, הינם לצרכים כלליים ונועדו לדמות למשתמש את השירות המבוקש ו/או לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. החברה אינה אחראית על השימוש, התוקף, האיכות, ההתאמה, והגילוי הנאות של השירותים אשר מוצעים על ידי ספקים. חלק מהמידע ו/או השירותים ו/או היסודות הנלווים, אינם זמינים בחלק מהמדינות ו/או עשויים להיות זמינים רק במפרטים או תצורות אחרות, החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, ו/או השירותים לרבות כל תוכן או שירות בהם, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. תלונות או תביעות בגין שירותי ספקים, לרבות הקשורות למחיר המוצע, מדיניות או בקשות ספציפיות, יטופלו על ידי הספק הרלוונטי בלבד.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, תנאי השירותים בחו"ל נקבעים על פי הספק הרלוונטי, כפי שמפורסמים בתנאי השירות של הספקים.

לעניין השימוש באתר ו/או השירותים בארץ, החברה תפעל כספק השירותים וכל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים, יהיה בכפוף לתנאי שימוש אלה וכן לכל טופס אחר אשר בו התקשרת עם החברה. הנך מתחייב לנהוג בהתאם לתנאי השימוש, וככל שתפר תנאים אלו, החברה תהיה רשאית לבטל השירותים המוזמנים, ללא הודעה מראש, ולחייבך בגין כל נזק שנגרם כתוצאה מהפרה זו, ככל שנגרם. כל שימוש שלך בשירותים בארץ, אשר יהיה בניגוד להוראות הנ"ל ("שימוש מפר"), לא תטיל שום אחריות על החברה.

החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים בחו"ל, או בגין שימוש מפר, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי האתר ו/או ספקים ו/או ספקי שירותים, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.

החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש באתרו/או בשירותים בחו"ל ו/או בגין שימוש מפר או בכל הקשור אליהם. בכל מקרה, החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בכדי להשתמש באתר בתקופה של שלושה חודשים לפני התביעה הרלוונטית. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש באתר ו/או בגין השירותים, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או ממנו. החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש באתר ו/או בשירותים או מכל תוכן המועלה לאתר או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריות החברה בהתאם לתנאי שימוש אלה, תהא כפופה לכל דין.

 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאי השימוש על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב שלך; (ב) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש שלך, משימוש מפר, או ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) באתר ו/או בשירותים; ו-(ג) מכל עבירה שלך על החוק או תקנות.

 

הוראות כלליות

ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל, למספר הפקס או דרך דואר רשום לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת לנו בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. הודעות הנשלחות בדואר רשום תחשבנה כאלו שהתקבלו בהתאם לאישור המסירה.

תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. אין דבר בהסכם זה היוצר כל יחסי שליחות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה.

החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי השימוש, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל.

במידה שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.

בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד - מעביד, יחסי הרשאה, או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא.

 

כוח עליון

החברה לא תישא בכל אחריות הנובעת מאי אספקת השירותים, בחלקם או במלואם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מקרות אירוע כוח עליון. "אירוע כוח עליון" משמעו נסיבות, מעשה, אירועים, או השלכות של אירועים שאינם תלויים בחברה ו/או שאינם בשליטת החברה ו/או שהחברה לא ידעה בפועל על קיומם ו/או שהחברה לא יכלה למונעם במאמצים סבירים, ואספקת השירותים באותם נסיבות, מעשים, אירועים או השלכותיהם - בין ע"י החברה ובין ע"י ספק חיצוני, היא בלתי אפשרית או שונה באופן יסודי מהשירותים שהוזמנו על ידי המזמין; הגדרה זו כוללת (לרבות וללא הגבלה): אירועי מלחמה וטרור (לרבות סייבר), בצורת, מגיפה, הפיכה שלטונית, פשיעה, תאונות, נזק לתשתיות, שביתה (מוגנת או פראית) כללית או מגזרית, סגר כללי, מזג אוויר, אסון טבע (לרבות – אך לא רק, שריפה, רעידת אדמה, שיטפון וזיהום סביבתי), הפרות סדר אזרחי, פעולות ממשלה (לרבות – אך לא רק, תקנות וצווים מוניציפליים), וכיוצא באלה.

במקרה של אי אספקת השירות המוזמן כתוצאה מקרות אירוע כוח עליון, במלואו או בחלקו, במישרין או בעקיפין, החברה אינה מחויבת: (א) לספק את השירות שהוזמן ו/או להציע מועד חלופי לקיומו, למעט במקרה בו מועד חלופי כאמור הוצע על ידי הספק, ללא תשלום נוסף; ו-(ב) לפצות את הצרכן ו/או להשיב לצרכן את תמורת העסקה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי במקרה שבעקבות ביטול עסקה כתוצאה מאירוע כוח עליון, הספק ישיב לחברה את הכספים ששילם המזמין עבור אותה עסקה, במלואם או בחלקם, החברה, לפנים משורת הדין, תפעל להשבת הכספים שיתקבלו אצלה בפועל מהספק לידי המזמין, וזאת בתוך זמן סביר, התחשבות בנסיבות אירוע הכוח העליון וצורכי החברה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות תנאי שימוש אלו.

סמכות שיפוט

כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד.

 

הערות ושאלות

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת [email protected]

עודכן לאחרונה: אוקטובר 2019

לראש הדף