ENGLISH
הרצליה: 09-9579390

יומני הפלגה ביאכטות מפרש ומנוע - אנגליה

אולי יעניין אתכם שייט נהרות ותעלות באנגליה?

דגל אנגליה  אנגליה

הפלגת גאות ושפל בתעלה האנגליתהפלגת גאות ושפל בתעלה האנגלית

יניר בן-דוד • יולי 2015

בכל יום אחד מאיתנו הוא סקיפר הסירה. היום יובל הוא סקיפר הסירה. מהסקיפר נדרש לתכנן את המסלול, לנווט, להפעיל את הצוות ולקבל החלטות במהלך השייט. עדיין לא התרגלנו להבדלי הגובה בין הגאות והשפל. כשהגענו היאכטה, שהייתה קשורה לרציף צף, הייתה 4.5 מטר יותר נמוך.

לראש הדף