ENGLISH
הרצליה: 09-9579390

סרטונים מהפלגה בסרדיניה וקורסיקה

מאת שמעון ויינשטיין

פברואר 2011 

הסרטונים המדהימים מוצגים באדיבות צוות המפליגים:

ריטה, אריה, אורה, מוני, גלילה, אהובה

 


לראש הדף