ENGLISH
הרצליה: 09-9579390

מכירת יאכטות - Greenline Hybrid

ספינות GREENLINE מצויידות במערכת היברידית, סולארית חדשנית.
הן תוכננו ומופעלות ברעיון של ניצול אנרגיה ירוקה והוצאות אחזקה מינימאליות.

היאכטה ההיברידית - כיצד המערכת עובדת ?

היאכטה ההיברידית מונעת באמצעות מדחף (דגמי 40 ו-48 מצויידים ב- 2 מדחפים) אשר מקבל את התנועה או ממנוע דיזל או מהמנוע החשמלי אשר מותקנים בטור על ציר ההנעה. בעזרת מצמד הידראולי ניתן לברור בין מנוע הדיזל ובין ההנעה החשמלית (ראו תרשים).

בעת ההנעה עם מנוע הדיזל, נכנס לפעולה גנרטור אשר טוען את המערכת החשמלית ומספק מתח 230 וולט באופן קבוע.

טווח ההפלגה בהנעת דיזל הוא עד 700 מייל. מהירות הספינה עם מנוע הדיזל: 10-15 קשר - בהתאם לנפח המנוע.

טווח ההפלגה בעזרת ההנעה החשמלית באמצעות המצבר, הוא עד כ- 20 מייל במהירות כ- 4 קשרים. איטי ? - הפיצוי הוא שקט של הפלגת מפרשים !

בדגמי Greenline 33 ו-Greenline 40 הפאנלים הסולריים, (תוספת אופציונלית) אשר מותקנים על גג הספינה, מייצרים אנרגיה המאפשרת לספינה הפלגה רצופה ללא צריכה מהמצבר, במהירות של כ- 4 קשרים.
בספינות אלה, טווח ההפלגה בהנעה החשמלית ללא צריכה מהמצבר - כל זמן שיש שמש אשר מזינה את המערכת הסולרית.

גוף ספינות Greenline תוכנן לגרר מינימאלי (בדומה לגרר של מפרשית). הגרר הנמוך מאפשר צריכת דלק מינימאלית גם בעת ההנעה במנוע הדיזל.

 

היאכטה ההיברידית - כיצד המערכת עובדת?

לראש הדף